Yhdistys

Sysmän 4H-yhdistyksellä on pitkät perinteet. Vuonna 1959 perustettu yhdistys on ensin toiminut nimellä Sysmän maatalouskerhoyhdistys ja vuodesta 1970 lähtien nimi on ollut Sysmän 4H-yhdistys ry. Maatalouskerhona aloittanut yhdistys on nykyään monipuolinen lapsille ja nuorille suunnattu toimija, joka järjestää erilaista harrastustoimintaa kuten kerhoja, kursseja ja leirejä. Tuemme myös nuorten työelämävalmiuksia ottamalla nuoria mukaan kerhonohjaajiksi sekä järjestämme erilaisia työelämäkursseja. Yhdistyksen tavoite on kannustaa nuoria omatoimiseen tekemiseen ja yrittäjyyteen. 4H:n motto on: Tekemällä oppii parhaiten !

Sysmän 4H-yhdistys pyörittää myös Sysmän Kino toimintaa Sysmän kunnan palveluna.

 

4H-nuorisotyö - HUOMISEN HUIPULLE!

 

Toimimme lähellä lapsia ja nuoria, sillä paikallista nuorisotyötä tekee 225 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistykset järjestävät lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa yhdessä ja tutustua muihin paikkakunnan lapsiin ja nuoriin. 4H-nuorisotyö perustuu arvoihin Head, Hands, Heart ja Health. Jo pienten lasten kerhotoiminnassa opetellaan vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan erilaisia kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Perustan toiminnalle luo Kolme askelta työelämään -malli ja Kansalaiskavatuksen -malli

Kannustamme toiminnassa mukana olevia nuoria (6 – 28v) tarttumaan toimeen, olemaan rohkeita ja kokeilemaan omia taitojaan, vahvistamaan omaa osaamistaan ja omaksumaan yritteliään asenteen. 4H-harrastus kannustaa jatkuvaan oppimiseen, omien unelmien tavoitteluun, vastuun ottamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Sysmän 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. Sysmän 4H-yhdistys luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. Tarjoamme lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa.

 

 

Yhdistyksemme hallitus 2022

 

TehtäväNimiSähköpostiosoite
PuheenjohtajaHelena Mehtälä 
Jäsen

Mia Tommola

 
JäsenSanni Honkanen 
JäsenAnni Kivelä 
Jäsen

Tuija Palm

 
Jäsen  
SihteeriElisa Korsoffsysma@4h.fi