Hankkeet

Sysmän 4H:n yksi merkittävä osa-alue on hanketoiminta. Hanketoiminta lisää paikallista yhteistyötä, etsii uusia toimintatapoja toiminnan kehittämiseen ja lisää yhdistyksen toimintamahdollisuuksia omien tavoitteiden toteuttamisessa.

 

Tällä hetkellä meillä ei ole käynnissä hanketoimintaa.