YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 18.5.2022

6.5.2022

Sysmän 4H-yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 16.00 Sysmän Teatteritalossa osoitteessa Väihkyläntie 1, 19700 Sysmä.

Yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa:

1) käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan antama lausunto;
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
3) päätetään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkio;
4) vahvistetaan alkanutta vuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio;
5) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
6) valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
7) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilintarkastuslain niin määrätessä;
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa!